פעולות - event_listTokens


פעולה זו מחזירה את רשימת הלינקים לאירוע מסוים.


פרמטרים

פרמטר

סוג

תיאור

פרמטרי חובה

לפירוט

id

unsigned long long

מזהה האירוע המבוקש


בקשה לדוגמא: https://www.tixwise.co.il/he/api.xml?USER=tix@tixwise.co.il&PASS=123456&TOKEN=tok&VERSION=1.0 &ACTION=event_listTokens&id=77


תגובת השרת

השרת מחזיר את רשימת הלינקים, התגובה תחזור בתוך שדה ה- RESPONSE. במידה ונכשלה הפעולה, יוחזר ACK שלילי והסבר לכישלון ישלח בשדה RESPONSE.
להלן מבנה רשימת הלינקים:

פרמטר

סוג

תיאור

event_listTokens

Collection

אוסף הלינקים באירוע, מכיל 0-n אלמנטים מסוג EventLinkTokenItem


מבנה EventLinkTokenItem


תגובת XML לדוגמא:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tixwise_response>
 <ACK>SUCESS</ACK>
 <VERSION>1.0</VERSION>
 <RESPONSE>
  <event_listTokens>
   <EventLinkTokenItem>
    <id>9</id>
    <event_id>4</event_id>
    <token>8964b120729739d1caa928aa7f83591df62de37f9</token>
    <is_primary>1</is_primary>
    <created_at>2014-04-04 10:03:21</created_at>
    <updated_at>2014-04-04 10:03:21</updated_at>
   </EventLinkTokenItem>
  </event_listTokens>
 </RESPONSE>
</tixwise_response>