פעולות - producer_listCouponTypes


פעולה זו מחזירה את רשימת סוגי הקופונים הפעילים של מארגן האירוע המפעיל את פעולת ה- API.


פרמטרים

אין פרמטרים נוספים פרט לפרמטרי החובה. לפירוט


בקשה לדוגמא: https://www.tixwise.co.il/he/api.xml?USER=tix@tixwise.co.il&PASS=123456&TOKEN=tok&VERSION=1.0 &ACTION=producer_listCouponTypes


תגובת השרת

השרת מחזיר את רשימת סוגי הקופונים, התגובה תחזור בתוך שדה ה- RESPONSE. במידה ונכשלה הפעולה, יוחזר ACK שלילי והסבר לכישלון ישלח בשדה RESPONSE. התגובה מוגדרת באמצעות הסכימה הבאה: producer_listCouponTypes.xsd
להלן מבנה רשימת הקופונים:

פרמטר

סוג

תיאור

producer_listCouponTypes

Collection

רשימת סוגי הקופונים השייכים למארגן זה, מכיל 0-n אלמנטים מסוג CouponTypeItem


מבנה CouponTypeItem

פרמטר

סוג

תיאור

id

unsigned long long

מזהה סוג הקופון

amount

int

כמות השימושים לכל קופון מסוג זה

discount_type

enum

סוג ההנחה, כיום האפשרות היחידה היא COUPON_ABSOLUTE

discount_value

string

סכום ההנחה

description

string

תיאור סוג הקופון

expiration_date

Date (YYYY-MM-DD)

תוקף סוג זה

min_order_price

float

סכום עסקה מינימאלי לשימוש בסוג קופון זהתגובת XML לדוגמא:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tixwise_response>
 <ACK>SUCESS</ACK>
 <VERSION>1.0</VERSION>
 <RESPONSE>
  <producer_listCouponTypes>
   <CouponTypeItem>
    <id>1</id>
    <producer_id>10001</producer_id>
    <amount>10</amount>
    <discount_type>COUPON_ABSOLUTE</discount_type>
    <discount_value>10</discount_value>
    <description>10 NIS discount coupon
    </description>
    <expiration_date>2010-11-16</expiration_date>
    <min_order_price>90.00</min_order_price>
    <is_global>1</is_global>
    <status>COUPON_TYPE_ACTIVE</status>
    <created_at>2010-12-26 12:54:59</created_at>
    <updated_at>2010-12-26 12:54:59</updated_at>
   </CouponTypeItem>
  </producer_listCouponTypes>
 </RESPONSE>
</tixwise_response>