פעולות - producer_listEvents


פעולה זו מחזירה את רשימת האירועים הפעילים של מארגן האירוע המפעיל את פעולת ה- API.


פרמטרים

אין פרמטרים נוספים פרט לפרמטרי החובה. לפירוט


בקשה לדוגמא: https://www.tixwise.co.il/he/api.xml?USER=tix@tixwise.co.il&PASS=123456&TOKEN=tok&VERSION=1.0 &ACTION=producer_listEvents


תגובת השרת

השרת מחזיר את רשימת האירועים, התגובה תחזור בתוך שדה ה- RESPONSE. במידה ונכשלה הפעולה, יוחזר ACK שלילי והסבר לכישלון ישלח בשדה RESPONSE. התגובה מוגדרת באמצעות הסכימה הבאה: producer_listEvents.xsd
להלן מבנה רשימת האירועים:

פרמטר

סוג

תיאור

producer_listEvents

Collection

רשימת האירועים השייכים למארגן זה, מכיל 0-n אלמנטים מסוג EventItem


מבנה EventItem

פרמטר

סוג

תיאור

id

unsigned long long

מזהה האירוע

name

string

שם האירוע

location

string

מיקום האירוע

description

text

תיאור האירוע, נשלח ב- escaped html

picture

string

תמונת האירוע, נשלח שם הקובץ, הקובץ יושב תחת https://www.tixwise.co.il/uploads/events/

map

string

תמונת מפת הגעה, נשלח שם הקובץ, הקובץ יושב תחת https://www.tixwise.co.il/uploads/events/

venue_picture

string

תיאור סוגי הכרטיסים, נשלח שם הקובץ, הקובץ יושב תחת https://www.tixwise.co.il/uploads/events/

status

enum

סטטוס האירוע

sub_domain

string

כתובת האירוע ב- TixWise במידה והוגדרה

SubEvent

Collection

תת אירוע, מכיל אלמנט אחד מסוג SubEventItem


מבנה SubEventItem

פרמטר

סוג

תיאור

id

unsigned long long

מזהה תת האירוע

start_time

Date and Time

שעת ההתחלת האירוע

end_time

Date and Time

שעת סיום האירוע


תגובת XML לדוגמא:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tixwise_response>
 <ACK>SUCESS</ACK>
 <VERSION>1.0</VERSION>
 <RESPONSE>
  <producer_listEvents>
   <EventItem>
    <id>5</id>
    <name>שם שמי</name>
    <location>שם מעבר לקשת</location>
    <description>&lt;p&gt;תיאור לאירוע מיוחד במינו&lt;/p&gt;</description>
    <picture>Pt1293634552o10001f4f6e044ec3b5526b7983287663c8005254b3b02a.jpg</picture>
    <map>Mt1293634548o10001fd96225c6157765b44b53507a3329c98e542a3bb8.gif</map>
    <status>EVENT_ACTIVE</status>
    <currency>ILS</currency>
    <SubEvents>
     <SubEventItem>
      <id>5</id>
      <event_id>5</event_id>
      <start_time>2010-12-31 09:30:00</start_time>
     </SubEventItem>
    </SubEvents>
   </EventItem>
   <EventItem>
    <id>2</id>
    <name>Radiohead In Israel</name>
    <location>The Yarkon Park</location>
    <description>&lt;p&gt;Radiohead will arrive to israel soon. They will perform their latest album &quot;In Rainbows&quot; and songs from all times. Be there or be square!&lt;/p&gt;</description>
    <picture>Pt1293633972o10001f864df7f6dffed3f08a52c793bf8043fb2909e28a.jpg</picture>
    <map>Mt1293633958o10001fb8772f736b2d7670d30b4429d94706f83cd76d8a.gif</map>
    <venue_picture>Vt1293633982o10001f37e6edcd13f4e8d95fe28d860dcbbc6594ce3a74.jpg</venue_picture>
    <status>EVENT_ACTIVE</status>
    <currency>ILS</currency>
    <sub_domain>radiohead</sub_domain>
    <SubEvents>
     <SubEventItem>
      <id>2</id>
      <event_id>2</event_id>
      <start_time>2011-05-13 21:15:00</start_time>
     </SubEventItem>
    </SubEvents>
   </EventItem>
  </producer_listEvents>
 </RESPONSE>
</tixwise_response>