פעולות - ticketType_updateCurrPrice


פעולה זו מעדכנת את המחיר הנוכחי של סוג כרטיס מסוים. לדוגמא אם לסוג כרטיס מסוים שלושה סבבי מכירה, 80 100 ו- 120. במידה והמחיר הנוכחי הוא 100, הפעולה תעדכן רק את מחיר זה ולא תשפיע על ה- 80 וה- 120.


פרמטרים

פרמטר

סוג

תיאור

פרמטרי חובה

לפירוט

id

unsigned long long

מזהה סוג הכרטיס

price

float

המחיר המבוקש, מספר גדול או שווה ל- 0


בקשה לדוגמא: https://www.tixwise.co.il/he/api.xml?USER=tix@tixwise.co.il&PASS=123456&TOKEN=tok&VERSION=1.0 &ACTION=ticketType_updateCurrPrice&id=77&price=60.5


תגובת השרת

אין פרמטרים מיוחדים הנוספים לתגובה, השרת יחזיר בשדה ACK את סטטוס ההצלחה של הפעולה ובשדה RESPONSE את הסיבה. התגובה מוגדרת באמצעות הסכימה הבאה: ticketType_updateCurrPrice.xsd


תגובת XML לדוגמא:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tixwise_response>
  <ACK>ERROR</ACK>
  <VERSION>1.0</VERSION>
  <RESPONSE>Invalid data given</RESPONSE>
</tixwise_response>