מארגן האירוע: מועצה אזורית חוף השרון
שם האירוע: ערב חשיפה: עמיתי דילר מחזור ב'!!
(אנא ספק כמה שיותר פרטים, לטיפול מהיר ויעיל יותר בפנייתך)

:

:

:

:

: