מארגן האירוע: אי״ב - אירגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון
שם האירוע: השתלמות אי"ב - משמעות החיים כעוסק פטור
(אנא ספק כמה שיותר פרטים, לטיפול מהיר ויעיל יותר בפנייתך)

:

:

:

:

: