סוג מחיר כמות
הרשמה מאוחרת 42.2 ק"מ ₪280.00
הרשמה מאוחרת 21.1 ק"מ ₪220.00
הרשמה מאוחרת 10 ק"מ ₪180.00
הרשמה מאוחרת 5 ק"מ ₪100.00
מקצה צמי"ד ₪50.00
: