סוג מחיר כמות
היום הראשון לקונגרס ₪55.00
היום השני לקונגרס ₪55.00
כרטיס לשני הימים בקונגרס ₪95.00
מחיר חייל או תלמיד (תיכון ומטה) או לחברי ויגן אקטיב ליום אחד ₪28.00