סוג מחיר כמות
מושב שלישי: מושג המסורת בתרבות הערבית-יהודית ללא עלות