סוג מחיר כמות
מושב רביעי: יהודי-ערבי, מזרחי ופלסטיני נפגשים על המסך ללא עלות