סוג מחיר כמות
רגיל ₪90.00
סטודנט\חייל ₪60.00
ידידי אקדמיה ₪75.00