סוג מחיר כמות
ערב יום השואה במשכנות שאננים ללא עלות