סוג מחיר כמות
כרטיס לבני 15-11 ₪20.00
כרטיס הורה מלווה ₪10.00
תוספת לחנייה – עבור מכונית ₪10.00