סוג מחיר כמות
26.10.2017 פרופ' מנחם פרי: אהבתם של ברנר וגנסין ₪20.00
09.11.2017 פרופ' אניטה שפירא: ברנר, הקדוש החילוני של ארץ ישראל ₪20.00 אזל
23.11.2017 עופר רגב: "להבה ואהבה", סיור בשכונה ובתערוכה בעקבות ברנר ₪50.00 אזל
02.11.2017 פרופ' נורית גוברין - ברנר בדורו ולדורות ₪20.00