סוג מחיר כמות
הרשמה מיוחדת 42.2 ק"מ ₪141.00
הרשמה מיוחדת 21.1 ק"מ ₪121.00
הרשמה מיוחדת 10 ק"מ ₪70.00
הרשמה מיוחדת 5 ק"מ ₪50.00
מקצה צמי"ד ₪30.00
: