סוג מחיר כמות
9:00-11:00 ₪25.00
11:00-13:00 ₪25.00 אזל
: