סוג מחיר כמות
מלא ללא חברות ₪300.00
רגיל לחברי עמותה ₪180.00
סטודנט חבר עמותה (ללא צהריים) ₪125.00
: