סוג מחיר כמות
כרטיס לערב יצחק נבון ₪60.00 אזל
אזרח ותיק / כרטיס ירושלמי ₪50.00 אזל
סטודנט ₪50.00 אזל