סוג מחיר כמות
כרטיס ליהודה פוליקר ₪70.00 אזל
אזרח ותיק / כרטיס ירושלמי ₪60.00
סטודנט ₪60.00 אזל