סוג מחיר כמות
מפגש ספרותי עם מועמדי פרס ספיר ללא עלות