Agile Practitioners 2014 - מאה שקלים הנחה לכל כרטיס


איפה: כפר המכבייה, רמת גן
התחלה: 28/01/14 בשעה 08:00
סיום: 29/01/14 בשעה 17:00
מארגן האירוע: מידע כנסיםסוג מחיר כמות
כרטיס לסדנא לבחירה – 28.1 ₪1,650.00
סדנא לבחירה + כנס (28-29.1) ₪2,000.00
כרטיס ל- 29.1 – כנס ₪600.00
:

מדיניות הביטולים של מארגן האירוע:

ניתן לבטל את העסקה בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להיערך הכנס.

 

על הרוכש להודיע למידע כנסים על ביטול העסקה בכתב, באמצעות הדואר בפקס או הדואר אלקטרוני.

 

מידע כנסים תשיב לרוכש תוך 14 ימי עסקים  ממועד הודעת הביטול את הסכום שנגבה בניכוי דמי ביטול בסך של 25 ש"ח לכרטיס.

 

בכל מקרה אחר יחוייב הלקוח במלוא הסכום .